Правила

Представи касова бележка за покупка от Galleria Бургас на минимална стойност 50 лв. и твоята Galleria Loyalty Card на бюро "Информация";

Изтегли талон с код от специалната кутия;

Разгледай онлайн модния ни каталог Galleria InStyle;

Разкрий последната му заключена страница;

Отключи я със своя код и разбери дали печелиш;

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА